مهندسی و صنعت

مشاغل مهندسی در کلیه رشته ها با توجه به قوانین و استفاده ازآنها باید بتوانند نیازهای جامعه را شناسایی و در برطرف کردن آن بکوشند. عموم مشغولین مهندسی باید ذهن بازی و شناختی بالا داشته باشند

معرفی شغل مهندس بهداشت حرفه ای
معرفی شغل مهندس بهداشت حرفه ای

مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی،ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

معرفی شغل مهندس بهداشت محیط
معرفی شغل مهندس بهداشت محیط

مهندس بهداشت محیط به شناسایی و رفع مشکلات مربوط به بهداشت مواد غذایی، بهداشت آب آشامیدنی،دفع زباله ها،بهداشت اماکن عمومی ،مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری و ...می پردازد.

معرفی شغل مهندسی پزشکی
معرفی شغل مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی در حوزه های طراحی و ساخت انواع دستگاه های آزمایشگاهی،الکتریکی، بخش های مکانیکی دستگاه ها، اندام مصنوعی و تعمیر و نگهداری و بهینه سازی آنها کار می کند.

معرفی شغل مهندس دریا
معرفی شغل مهندس دریا

هدایت و رهبری کشتی و مدیریت و تامین امنیت نیروی انسانی شاغل در آن بر عهده مهندس دریانوردی است. مهندسی دریا شامل تخصص های دیگری نیز می شود.

معرفی شغل مهندس راه آهن
معرفی شغل مهندس راه آهن

او به برنامه ریزی، طراحی، مدیریت، ساخت و نگهداری خطوط ریلی، انواع ماشین های ریلی و سیستم حمل و نقل ریلی می پردازد.

معرفی شغل زمین شناس
معرفی شغل زمین شناس

زمین شناس به مطالعه علمی ساختار، تحولات و حرکات زمین و همچنین منابع طبیعی می پردازد. او فرآیندهای داخلی و خارجی شکل دهنده زمین در تاریخ گذشته آن را بررسی می کند.

معرفی شغل گیاه پزشک
معرفی شغل گیاه پزشک

او خاک را به عنوان یک ترکیب مطالعه و کاربردهای آن را مد نظر قرار نمی‌دهد. و با بررسی مواد و شرایط مورد نیاز زندگی گیاهان، امکان رشد گیاه در محیط‌های بدون خاک را فراهم می‌کند.

معرفی شغل خاک شناس
معرفی شغل خاک شناس

او خاک را به عنوان یک ترکیب مطالعه و کاربردهای آن را مد نظر قرار نمی‌دهد. و با بررسی مواد و شرایط مورد نیاز زندگی گیاهان، امکان رشد گیاه در محیط‌های بدون خاک را فراهم می‌کند.

معرفی شغل مهندس کشاورزی
معرفی شغل مهندس کشاورزی

او روش ها و فن آوری های مختلف را به منظور افزایش محصول، بهبود استفاده از زمین و مراقبت از منابع و مواد اولیه مثل بذر، کود ، آب ، آفت کش ها و سوخت تجزیه و تحلیل و بررسی می کند.

معرفی شغل مهندس برق
معرفی شغل مهندس برق

داشتن تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک از الزامات ورود به شغل مهندسی برق می باشد. در کشور ما گرایش های تخصصی مختلفی برای مهندسی برق تعریف شده است.

معرفی شغل مهندس عمران
معرفی شغل مهندس عمران

او به طراحی و مدیریت انواع پروژه های ساختمانی از تعمیر پل گرفته تا ساخت یک استادیوم ورزشی جدید می پردازد. او باید در ریاضیات و مهارت های فناوری اطلاعات, عالی باشد.

معرفی شغل مهندس مکانیک
معرفی شغل مهندس مکانیک

مهندس مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را می‌آموزد و با دانش تخصصی خود، سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ها و فرایندهای گرمایی را طراحی کرده و می‌سازد

معرفی شغل مهندس معماری
معرفی شغل مهندس معماری

او نقشه های ساختمان های جدید، بازسازی و محافظت از ساختمان های قدیمی را طراحی کرده و به طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری ساختمان ها و فضاهای اطراف می پردازد.

معرفی شغل مهندس صنایع
معرفی شغل مهندس صنایع

او به طراحی، پیاده سازی و بهبود سیستم‌های یکپارچه‌ای از انسان، مواد، اطلاعات، تجهیزات و انرژی می پردازد و به دنبال حذف و کاهش منابع تلف شده می باشد.

معرفی شغل مهندس مواد
معرفی شغل مهندس مواد

مهندس مواد دست اندر كار استخراج، عمل آوری، و امتحان موادی است كه در تولید فراورده های گوناگون، از چیپهای كامپیوتری و صفحات تلوزیون گرفته تا فلز بکار رفته در خودروها به كار می روند.

معرفی شغل انیماتور
معرفی شغل انیماتور

شغل انیماتور به تولید فریم هایی از تصاویر، مدلها یا عروسک های دیجیتالی یا دستی و ایجاد توالی میان آنها گفته می شود بگونه ای که گویا به تصاویر جان داده و باعث حرکت آنها می شود.

معرفی شغل غواص
معرفی شغل غواص

کار غواص شنا در زیر آب با داشتن وسایل تنفس مصنوعی (اسکوبا) یا بدون آنها در زیر دریا، رودخانه، دریاچه ها و سدها می باشد. غواصی کاربردهای مختلف دارد.