ورزش و سرگرمی

برای اکثر ورزش های حرفه ای، بزرگترین نیاز اشتیاق است و اگر می خواهید از سرگرمی های خود درآمد داشته باشید، باید در جستجوی کارآفرین های موفق در حوزه سرگرمی خود باشید

معرفی شغل غواص
معرفی شغل غواص

کار غواص شنا در زیر آب با داشتن وسایل تنفس مصنوعی (اسکوبا) یا بدون آنها در زیر دریا، رودخانه، دریاچه ها و سدها می باشد. غواصی کاربردهای مختلف دارد.

معرفی شغل فوتبالیست
معرفی شغل فوتبالیست

یک فوتبالیست حرفه ای عضو یکی از تیم های داخلی و یا خارجی می باشد.او باید از نظر بدنی قوی و پرانرژی باشد. او فردی است که بر پایهٔ قوانین فوتبال٫ فوتبال بازی می‌کند.

معرفی شغل مربی ورزش
معرفی شغل مربی ورزش

او مهارت های ورزشی را به افراد و تیم ها ورزشی آموزش می دهد. او افراد مبتدی را به حرفه ای تبدیل کرده و به افراد کمک کرده تا حداکثر توانایی بالقوه خود را به کار گیرند.