رستوران، گردشگری و هتل داری

در مشاغل رستوران، گردشگری و هتل داری روابط عمومی بالا اولین اصل است و از خوبی های این مشاغل آشنایی با مردم کشورها و فرهنگ های مختلف است.

معرفی شغل آشپز حرفه ای
معرفی شغل آشپز حرفه ای

شغل آشپز حرفه ای در رستوران ها، رستوران هتل ها، کشتی های تفریحی، نیروهای مسلح و در شرکت های پیمانکاری پذیرایی دیده می شود.

معرفی شغل کارمند آژانس هواپیمایی
معرفی شغل کارمند آژانس هواپیمایی

او به فروش تورها و بلیط های داخلی و خارجی پرداخته و اطلاعات لازم درباره انواع بلیط ها و تورها را به مشتریان آژآنس مسافرتی ارائه می دهد

معرفی شغل آشپز
معرفی شغل آشپز

او با استفاده از روش های مختلف آشپزی، غذاها را آماده می کند و معمولا گروهی از آشپزها زیر نظر سرآشپز کار خود را انجام می دهند.

معرفی شغل مدیر رستوران
معرفی شغل مدیر رستوران

او مسئول اطمینان یافتن از رضایت مشتریان نسبت به کیفیت غذاها و خدمات ارائه شده است و باید توانایی مدیریت کارکنان خود را داشته باشد.

معرفی شغل راهنمای گردشگری
معرفی شغل راهنمای گردشگری

او باید حافظه خوبی در بیادسپاری اطلاعات تاریخی، رویدادها، حقایق، اعداد و ارقام و توان مدیریت و سازماندهی مناسب داشته باشد.

معرفی شغل پذیرش هتل
معرفی شغل پذیرش هتل

او فردی است که با انواع واحدهای اقامتی اعم از هتل ها و متل ها آشنایی داشته و مهارت خوبی در جلب میهمانان و پذیرش آنها دارد.

معرفی شغل مدیر هتل
معرفی شغل مدیر هتل

او فردی است که با اصول مدیریتی و مهارت های هتلداری از جمله راه های مدیریت کارکنان، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و اصول مهمانداری آشنا می باشد.