دولت، بخش حقوقی و نظامی

وظیفه اصلی شاغلان در دولت ارائه خدمت به مردم و در بخش نظامی، برقراری امنیت و تامین ایمنی است.

معرفی شغل کارمند بانک
معرفی شغل کارمند بانک

شغل کارمند بانک یا متصدی امور بانکی، جز نقش های اصلی در هر شعبه از بانک بحساب می آید که با مشتریان بانک ارتباط مستقیم برقرار می کند.

معرفی شغل وکیل
معرفی شغل وکیل

وکالت قراردادی میان دو طرف در انجام کاری مشخص است.

معرفی شغل پلیس نیروی انتظامی
معرفی شغل پلیس نیروی انتظامی

افسران پلیس نیروی انتظامی، افرادی مهربان، صادق و قابل اعتمادند. همچنین افرادی اجتماعی و مسئول بوده و در شرایط خطرناک هم می توانند آرامش خود را حفظ کنند.

معرفی شغل قاضی
معرفی شغل قاضی

قاضی به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد .او از قوانین در دادگاه ها استفاده و بر روند قانونی دادگاه نظارت دارد.

معرفی شغل وکیل
معرفی شغل وکیل

وکیل به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و یا شرکت ها و اشخاص حقوقی باشند.

معرفی شغل دادیار
معرفی شغل دادیار

دادیار مقام قضایی است که در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه کرده و عهده‌دار امور سرپرستی، تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام و سایر وظایفی است که به عهده دادستان خواهد بود

معرفی شغل مشاور حقوقی
معرفی شغل مشاور حقوقی

مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های كیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند.

معرفی شغل سر دفتر
معرفی شغل سر دفتر

سردفتر شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.دفتر اسناد رسمی نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است .

معرفی شغل کارشناس امور گمرکی
معرفی شغل کارشناس امور گمرکی

کارشناس گمرک فردی است که با کلیه امور گمرکی در بخش های مختلف آشنا بوده و می تواند در گمرک کشور و یا بخش گمرک سازمان ها مختلف دولتی و خصوصی فعالیت کند.