خدمات اجتماعی

مشاغل موجود در دسته خدمات اجتماعی سعی در ارائه خدمات اجتماعی و کمک به بهبود عملکرد اجتماعی و روانی ، شغلی افراد در شاخه های گوناگون دارند

معرفی شغل کار درمانگر
معرفی شغل کار درمانگر

کار تخصصی کاردرمانگران با افرادی است که دارای مشکل یا ناتوانایی هایی جسمی و روحی هستند.این متخصصان به آنها کمک می کنند تا بتوانند به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهند.

معرفی شغل مشاور شغلی
معرفی شغل مشاور شغلی

مشاور شغلی به بررسی دقیق ویژگی های شخصیتی، استعداد و توانمندی ها، علایق و شرایط خانوادگی افراد پرداخته و آنها را برای انتخاب شغل یاری می دهد.

معرفی شغل مشاور
معرفی شغل مشاور

او زمان زیادی را صرف صحبت کردن با دیگران و کمک به آنها در بیان احساساتشان می کند و باید در دیگران اعتماد و احساس راحتی ایجاد کند.

معرفی شغل روانشناس
معرفی شغل روانشناس

او رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، یادگیری و انگیزش را در انسان به شکل حرفه ای مورد بررسی قرار داده و نیازمند صداقت و گشاده رویی است.

معرفی شغل مربی مهد کودک
معرفی شغل مربی مهد کودک

او یکسری فعالیت ها را در فضای داخلی مهدکودک و برخی را در فضای بیرونی برای بچه ها برنامه ریزی و سازماندهی می کند.

معرفی شغل پرستار کودک
معرفی شغل پرستار کودک

او معمولا در خانه های شخصی افراد از کودکان آنها مراقبت می کند. میزان و نوع مسئولیت پرستار بر اساس سن کودک و تعداد آنها متفاوت است.

معرفی شغل مدیر مهد کودک
معرفی شغل مدیر مهد کودک

او مسئول فعالیت های روزانه مربیان مهدکودک است. وظیفه برنامه ریزی فعالیت های آموزشی نیز بر عهده مدیر مهدکودک می باشد.

معرفی شغل مددکار اجتماعی
معرفی شغل مددکار اجتماعی

کار او مشاوره دادن و حمایت از افراد در معرض خطر، خانواده ها و افراد حاشیه نشین جامعه می باشد.

معرفی شغل کتابدار
معرفی شغل کتابدار

او در کتابخانه های عمومی و یا کتابخانه سازمانها مانند دانشگاه ها، مدارس و بیمارستانها کار می کند. ساعت کاری وی معمولا به صورت تمام وقت است.