معرفی شغل گیاه پزشک

او خاک را به عنوان یک ترکیب مطالعه و کاربردهای آن را مد نظر قرار نمی‌دهد. و با بررسی مواد و شرایط مورد نیاز زندگی گیاهان، امکان رشد گیاه در محیط‌های بدون خاک را فراهم می‌کند.

نظرات :
نظر خود را بیان کنید :
مشاغل مرتبط :

دیگر مشاغل این گروه :

معرفی شغل جنگلبان
معرفی شغل جنگلبان
جنگلبان مسئول نگهداری و محافظت از جنگل ها می باشد.او با دانش و شناختی که از طبیعت، جنگل ها و مراتع دارد، به کمک روش های مختلف نگهداری و حفاظت آنها را بر عهده دارد.
معرفی شغل مهندس مواد
معرفی شغل مهندس مواد
مهندس مواد دست اندر كار استخراج، عمل آوری، و امتحان موادی است كه در تولید فراورده های گوناگون، از چیپهای كامپیوتری و صفحات تلوزیون گرفته تا فلز بکار رفته در خودروها به كار می روند.
معرفی شغل زمین شناس
معرفی شغل زمین شناس
زمین شناس به مطالعه علمی ساختار، تحولات و حرکات زمین و همچنین منابع طبیعی می پردازد. او فرآیندهای داخلی و خارجی شکل دهنده زمین در تاریخ گذشته آن را بررسی می کند.
معرفی شغل مهندس دریا
معرفی شغل مهندس دریا
هدایت و رهبری کشتی و مدیریت و تامین امنیت نیروی انسانی شاغل در آن بر عهده مهندس دریانوردی است. مهندسی دریا شامل تخصص های دیگری نیز می شود.