وام های دانشجویی

وام های دانشجویی تسهیلاتی هستند که صندوق رفاه برای دانشجویان در نظر گرفته است. انواع مختلفی از این وام ها وجود دارند که دانشجویان با توجه به شرایط خود برای دریافتشان اقدام می کنند و بعد از اتمام تحصیل موظف به بازپرداخت هستند.

وام های دانشجویی
تحصیلی ,

وام های دانشجویی تسهیلاتی هستند که صندوق رفاه برای دانشجویان در نظر گرفته است. انواع مختلفی از این وام ها وجود دارند که دانشجویان با توجه به شرایط خود برای دریافتشان اقدام می کنند و بعد از اتمام تحصیل موظف به بازپرداخت هستند.

همچنین انواع وام های دانشجویی شامل تحصیلی، ودیعه مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه، و ... است. لازم به ذکر است در دریافت وام های دانشجویی دانشجویان کم بضاعت تحت‌ پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت هستند.

وام های دانشجویی

شرایط دریافت وام های دانشجویی صندوق رفاه

صندوق رفاه با واریز وام های دانشجویی به دانشجویان از طریق دانشگاه محل تحصیل، در تامین هزینه ها به آن ها کمک می کند.

شرایط عمومی وام های دانشجویی

 • به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی معتقد باشد.
 • از صلاحیت اخلاقی برخوردار باشد.
 • نیاز مالی داشته باشد.
 • قبلا وام یا بورسیه تحصیلی دریافت نکرده باشد.
 • به کاري که درامد داشته باشد، مشغول نباشد. (بجز کار دانشجویی)
 • ضامن معتبر داشته باشد

شرایط آموزشی وام های دانشجویی

 • حداقل تعداد واحدهاي ترم را اخذ کرده باشد.
 • دانشجو در ترم های قبلی مشروط نشده باشد.
 • دانشجویان ورودي جدید بدون درنظر گرفتن معدل می توانند وام دریافت کنند.
 • دانشجویان مشروطی ترم قبل حداکثر نصف مبلغ وام های دانشجویی را دریافت می کنند، البته این در مورد وام مسکن و حق اولاد صدق نمی کند و این نوع وام ها به صورت کامل به آن ها تعلق می گیرد.
 • دانشجویان اگر در دو ترم پشت هم مشروط شوند، هیچکدام از وام های دانشجویی به آن ها تعلق نمی گیرد.
 • درصورتی که ادامه تحصیل دانشـجو مانعی نداشته باشد، وام تحصیلی و مسکن نیز به او تعلق می گیرد.

مدت زمان استفاده از وام های دانشجویی (تحصیلی و مسکن)

 • برای مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی ناپیوسته و فوق لیسانس (دو سال تحصیلی)
 • مقطع لیسانس (چهار سال تحصیلی)
 • مقطع فوق لیسانس و دکتراي حرفه اي (شش سال تحصیلی)
 • مقطع دکتراي تخصصی غیر بورسیه (چهار سال تحصیلی)

وام های دانشجویی

انواع و مبلغ وام های دانشجویی

 1. وام تحصیلی

تا 60 % دانشجویان هر دانشگاه می توانند برای دریافت وام تحصیلی اقدام کنند، این وام تا 10 ماه، در هر سال به دانشجو تعلق می گیرد. در ادامه مبالغ وام های دانشجویی تحصیلی ارائه شده است؛

 • مبلغ وام تحصیلی برای همه مقاطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا)، در هر ترم تحصیلی بین 15.000.000 تا 20.000.000 درنظر گرفته شده است.
 • دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه می توانند دوبرابر مبلغ تعیین شده وام های دانشجویی را دریافت کنند، البته ریاست صندوق رفاه دانشجویان در اینباره تصمیم می گیرد.
 • مبلغ دانشجویان معلول شامل دانشجویان نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلولین درصورت درخواست وام های دانشجویی تحصیلی تا پنجاه درصد افزایش دارد.
 • دانشجویان رشته های مرتبط با انرژي هسته اي و دیگر رشته های با اولویت، تا یک و نیم برابر دانشجویان رشته های دیگر می توانند وام دریافت کنند.
 1. وام مسکن (از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران)

وام های دانشجویی مسکن به نیمی از دانشجویان که خوابگاهی هستند یا با خانواده زندگی نمی کنند، تعلق می گیرد. این دانشجویان با ارائه اجاره نامه یکساله معتبر یا نامه خوابگاه استیجاري مورد تایید دانشگاه، می توانند برای این نوع وام درخواست دهند. البته دانشجو تنها یکبار می تواند از این وام استفاده کند. همچنین دانشجویان خوابگاه های غیردولتی هم می توانند از این وام های دانشجویی بهره مند شوند. در ادامه مبالغ وام مسکن ارائه شده است (منظور از شهرهای بزرگ شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاه هستند)؛

شهر

مبلغ تسهیلات به ریال

تهران

250.000.000

شهرهای بزرگ

200.000.000

سایر شهرها

150.000.000

 
 • وام های دانشجویی ودیعه مسکن تنها از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز می شود.
 • دانشجویانی که ودیعه مسکن صندوق رفاه را دریافت کرده اند، مجاز به اخذ وام مسکن از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران نیستند.

 

شرایط و مبلغ وام های دانشجویی ودیعه مسکن متأهلی

دانشجویان متأهلی از امکانات خوابگاهی بهره مند نیستند، می توانند از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کنند. اطلاعات این دانشجویان را دانشگاه برای صندوق رفاه دانشجویی به صورت سیستمی ارسال می کند. دانشجو بعد از اتمام تحصیل موظف به بازپرداخت یکباره مبلغ وام است.

مدارك مورد نیاز وام های دانشجویی ودیعه مسکن

این مدارک در پرونده الکترونیکی دانشجو به صورت اسکن شده قرار می گیرد:

 1. تصویر عقدنامه
 2. اجاره نامه رسمی که حتما به نام دانشجوی متقاضی باشد و همچنین باید کد رهگیري ارائه شود.

وام های دانشجویی ودیعه مسکن نخبگان

با توجه به تفاهم نامه میان بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویی، دانشجویان نخبه و متاهل، با داشتن معرفی نامه از بنیاد، می توانند برای این نوع تسهیلات درخواست دهند. مدارک لازم کاملا مشابه مدارک متقاضیان وام ودیعه مسکن است.

وام های دانشجویی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی

دانشجویان متاهل غیر ایرانی که از امکانات خوابگاه متاهلین استفاده نمی کنند و مسکنی را اجاره کرده اند، می توانند برای این وام اقدام کنند.

مدارك مورد نیاز وام های دانشجویی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی

این مدارک در پرونده الکترونیکی دانشجو به صورت اسکن شده قرار می گیرد:

 1. تصویر گذرنامه دانشجو و همسر
 2. اجاره نامه رسمی به نام دانشجوی متقاضی که دارای کد رهگیري هم است.

وام های دانشجویی ودیعه مسکن مجردي

درصورت کمبود خوابگاه های دانشجویی و به منظور اسکان دانشجویان، وام ودیعـه مسـکن بـه دانشجویان مجرد تعلق می گیرد؛ البته با شرایط زیر:

 • مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویان مجرد از طرف صندوق رفاه به حساب دانشگاه انتقال داده می شود، اما بدهکاران اصلی دانشجویان هستند.  
 • دانشگاه بعد از پایان تحصیل دانشجو یا تخلیه خوابگاه، باید ودیعه را به صندوق برگرداند؛ درصورتی که بخواهد برای دانشجوی دیگر این ودیعه را درخواست دهد، نیاز است تا مجوزهای لازم را مجددا ارائه دهد.

وام های دانشجویی ازدواج

دانشجویانی که در زمان تحصیل تصمیم به ازدواج می گیرند، می توانند برای دریافت وام ازدواج اقدام کنند؛ البته حداکثر تا یک سال بعد از تاریخ عقد فرصت دارند. مبلغ این وام 30.000.000 ریال است.

مدارك مورد نیاز وام های دانشجویی ازدواج

 1. تکمیل فرم درخواست وام
 2. ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 3. تصویر عقدنامه

وام های دانشجویی ضروري

دانشجویانی که به دلیل اتفاقی خاص، به مشکل مالی برخورده اند، حداکثر تا 6 ماه بعد از  وقوع حادثه می توانند برای این وام درخواست دهند.

مقطع تحصیلی

مبلغ تسهیلات به ریال

كاردانی، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد ناپیوسته

حداكثر 2 رویداد در هر مقطع تحصیلی تا سقف 60.000.000

كارشناسی پیوسته و دكترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه

 

حداكثر 4 رویداد در هر مقطع تحصیلی تا سقف 80.000.000

كارشناسی ارشد پیوسته، دكتری پیوسته و دكترای حرفه ای

حداكثر 5 رویداد در هر مقطع تحصیلی  تا سقف 100.000.000

 

 

 

رویداد

مبلغ وام ( ریال )

تولد فرزند

30,000,000

فوت یکی از اعضای خانواده

30,000,000

حوادث و تصادفات

50,000,000

بیماری های خاص و پرهزینه

50,000,000

بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو

40.000.000

سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق

50,000,000

دانشجویان نخبه و مبتکر

30,000,000

حوادث و بلایای طبیعی

30,000,000

دانشجویان قهرمان ورزشی

20,000,000

 

 

وام های دانشجویی

وام های دانشجویی استعداد درخشان

وام های دانشجویی استعداد درخشان شامل وام های تحصیلی و ضروري برای دانشجویان ممتاز و نمونه و با هدف تامین هزینه هاي تحصیلی و معیشتی در نظر گرفته شده است. مبلغ این وام حداکثر دو برابر وام دانشجویان عادی است.

منظور از دانشجویان ممتاز، دانشجویانی است که در فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دارای رتبه هستند؛ شامل موارد زیر:

 • برگزیدگان برتر آزمون سراسري در هریک از گروه های آزمایشی
 • برگزیدگان المپیادهاي علمی
 • برگزیدگان جشنواره هاي خوارزمی

وام های دانشجویی شهریه

وام های دانشجویی شهریه به دانشجویان واجد شرایط تنها از طریق صندوق رفاه واریز می شود. دانشجویانی که قبلا از بانک قرض الحسنه مهر ایران وام گرفته اند، برای اخذ وام مجدد، دانشگاه باید  درخواست این دانشجویان را جداگانه به صندوق ارسال کنند.

همچنین دانشجویان ورودی های گذشته دانشگاه آزاد، علمی و کاربردی و غیردولتی که قبلا وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران را گرفته اند، می توانند با ارائه سند تعهد جدید از وام شهریه صندوق رفاه بار دیگر استفاده نمایند.

مقطع

مبلغ وام ( ریال )

نوبت پرداخت

كاردانی ، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته

10,000,000

در هر نیمسال

كارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دكترای حرفه ای

20,000,000

دکتری پیوسته

20,000,000

دكتری تخصصی ناپیوسته

50,000,000

 

 

وام های دانشجویی

بازپرداخت وام های دانشجویی

وجه مشترک فرایند بازپرداخت انواع وام های دانشجویی در زمان شروع بازپرداخت است. فرد بعد از فارغ التحصیلی براساس برنامه قسط بندی موظف به پرداخت وام است. در ادامه به توضیحات بیشتر می پردازیم.

بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه 99 1400

دانشجویانی که از وام های دانشجویی استفاده کرده اند، حداکثر تا 9 ماه بعد از فارغ التحصیلی باید نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام نمایند؛ اینها یا باید مبلغ وام را یکباره پرداخت کنند و یا به صورت اقساط، براساس قوانین صندوق رفاه.

لازم به ذکر است منظور ما دانشجویان انصرافی، ترک و یا اخراج شده از تحصیل نیست. در ادامه مواردی که مربوط به نحوه بازپرداخت وام های دانشجویی است ارائه می شود؛

 • تعداد اقساط و مبلغ هر قسط را صندوق رفاه تعیین می کند؛ البته به طور میانگین پرداخت اقساط بین  1 تا 5 سال است.
 • برای پرداخت اقساط وام از پورتال صندوق رفاه به آدرس bp.swf.irاستفاده می شود.
 • اگر فرد بعد از فارغ التحصیلی به خدمت سربازی اعزام شود، حداکثر 9 ماه بعد از پایان خدمت موظف به پرداخت وام به صورت یکجا یا اقساط است.
 • افرادی که در داخل کشور و یا خارج کشور، برای ادامه تحصیل بورسیه می شوند؛ به شرط تحصیل در مقاطع بالاتر، باقی اقساط وام های دانشجویی خود را می توانند بعد از فارغ التحصیلی بپردازند. اما دانشجویانی که به صورت آزاد، در خارج از کشور به ادامه تحصیل می پردازند، باید وام دریافتی را به صورت کامل تسویه کنند.
 • درصورت تشخیص ریاست صندوق، مدت بازپرداخت وام دانشجویان کم بضاعت دو برابر افزایش پیدا می کند.
 • دانشجویان اخراجی و انصرافی، باید بدهی مربوط به وام های دانشجویی خود را یکباره بپردازند؛ البته درصورت مشکل مالی به آنها تا 3 سال فرصت داده می شود.
 • دانشجویان برای پرداخت وام به صورت اقساط، ابتدا موظف به پرداخت 10 درصد بدهی خود هستند؛ دانشجویان کم بضاعت از پرداخت این ده درصد معافند.

بازپرداخت یکجای وام های دانشجویی 99 - 1400

دانشجویانی که موظف به پرداخت یکباره بدهی خود هستند؛ به شرح زیرند:

 • دانشجویان ترک تحصیلی و انصرافی و اخراجی
 • فارغ التحصیلان قبل از اردیبهشت 76
 • دریافت کنندگان ودیعه مسکن
 • دانشجویان انصرافی یا ترک تحصیلی که قصد شرکت دوباره در کنکور دارند.
 • افراد دارای دفترچه  اقساط وام های دانشجویی که 3 مرتبه متوالی، در پرداخت اقساط تاخیر داشته اند.
 • دانشجویان مشمول جریمه دیرکرد خوابگاه

شیوه محاسبه جریمه بازپرداخت وام های دانشجویی 98

درصورتی که فرد بدهی خود را با تاخیر پرداخت کند، موظف به پرداخت مبلغ جریمه به همراه اصل بدهی است. مبلغ جریمه با توجه به مدت زمان دیرکرد پرداخت قسط و با نرخ 12 درصد، مطابق فرمول زیر محاسبه و به مبلغ قسط تعویقی افزوده می شود.

فرمول محاسبه جریمه:

 36000/ (میزان قسط معوق*12*مدت تعویق) = میزان کارمزد تاخیر

در فرمول گفته شده مدت تعویق، مدت زمان بین موعد سررسید هر قسط تا زمان محاسبه جریمه آن است.  میزان قسط معوق، همان مبلغ قسط ماهانه پرداختی است. مبلغ محاسبه شده برای جریمه، به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه واریز می شود.

وام های دانشجویی

شما عزیزان با مراجعه به سایت مهرگان ورک می توانید اطلاعات لازم در مورد انواع وام های دانشجویی، شرایط دریافت وام، روش های بازپرداخت و بسیاری موارد دیگر را به سرعت مورد مطالعه قرار دهید. سایت مهرگان ورک تمام تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات دقیق و صحیح بکار می گیرد. همچنین اگر سوالی درمورد این موضوع دارید، می توانید با کارشناسان تیم ارتباط برقرار کرده و پاسخ مناسبی دریافت کنید.

 

 

نظرات :
نظر خود را بیان کنید :
مطالب مرتبط :
58cdd5ea-aee2-4acc-85d4-4972ca61daae.png
چرا در مقابل یادگیری نباید گارد داشت؟

تنبلی مانعی برای یادگیری است و آن را به تعویق انداخته تا جایی که فرصتهایمان را از دست بدهیم. در این مقاله سعی شده تا مواردی درباره نحوه غلبه بر تنبلی هنگام یادگیری و مطالعه همزمان با افزایش اعتماد بنفس ارائه شود.

امین فرهادی 3 مهر 1400
3b55c27d-4ad5-486f-9675-5d075e002a80.jpg
رتبه بندی دانشگاه های ایران

رتبه بندی دانشگاه های ایران در علوم انسانی برای افرادی که در این رشته تحصیل می کنند و به دنبال دانشگاه های برتر این حوزه برای رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل در یکی از موضوعات زیرشاخه آن هستند، می تواند جالب و تا حد زیادی هم مهم باشد.

امین فرهادی 4 مهر 1400