انواع تیپ های شخصیتی

انواع تیپ های شخصیتی موضوعی است که در تمامی بخش های زندگی و جامعه اهمیت دارد. تیپ شخصیتی الگوی مشخصی از تفکر و رفتار است که سبک ارتباطی و شخصی فرد را تعریف می کند و شامل خصوصیات پایداری است که در توصیف آن ها از کلماتی مانند درونگرا، برون‌گرا، زودرنج و غیره استفاده می شود. در تمامی ابعاد زندگی مثلا در برقراری ارتباطات و یا در استخدام مشاغل شناسایی انواع تیپ های شخصیتی نقش بسزایی دارد.

انواع تیپ های شخصیتی
آموزشی ,

انواع تیپ های شخصیتی موضوعی است که در تمامی بخش های زندگی و جامعه اهمیت دارد. تیپ شخصیتی الگوی مشخصی از تفکر و رفتار است که سبک ارتباطی و شخصی فرد را تعریف می کند و شامل خصوصیات پایداری است که در توصیف آن ها از کلماتی مانند درونگرا، برون‌گرا، زودرنج و غیره استفاده می شود. در تمامی ابعاد زندگی مثلا در برقراری ارتباطات و یا در استخدام مشاغل شناسایی انواع تیپ های شخصیتی نقش بسزایی دارد.

انواع تیپ های شخصیتی

تست MBTI برای شناسایی انواع تیپ های شخصیتی

تست شخصیت شناسی MBTI یا مایزر بریگز، در واقع ابزاری برای شناسایی انواع تیپ های شخصیتی براساس ابعاد شخصیت است. همچنین نقاط قوت و ضعف و ترجیحات فردی و اولویت های زندگی شخصی از طریق این تست مشخص می شود.

جدول ابعاد شخصیتی

درونگرا(I)-برونگرا(E)

درونگرا

برونگرا

 • از تنهایی لذت می برد
 • از مرکز توجه بودن هراس دارد
 • قبل از هرگونه اقدامی، فکر می کند
 • شونده خوبی است
 • قبل از پاسخ دادن، تامل می کند
 • در جمع بودن را دوست دارد
 • می خواهد همیشه مرکز توجه باشد
 • بدون هیچ فکری، اقدام می کند
 • سخنگوی خوبی است
 • بیدرنگ پاسخ می دهد

شمی(N)- حسی(S)

شمی

حسی

 • به الهامات اعتقاد دارد
 • ایده پزداری، نوآوری و تخیل اهمیت دارد
 • علاقه به یادگیری دارد اما زود خسته می شود
 • آینده مهم است
 • به واقعیات اعتماد دارد
 • مهارت  فعلی را بکار می برد
 • اطلاعات گام به گام ارائه می دهد
 • حال مهم است

فکری(T)-احساسی(F)

فکری

احساسی

 • تحلیل های غیرشخصی دارد
 • منطق و عدالت مهم است
 • منتقدند
 • برای موفقیت انگیزه دارد
 • به احساسات منطقی معتقد است
 • در تصمیم خود شرایط دیگران را هم درنظر می گیرد
 • همدلی و هماهنگی مهم است
 • برای تقدیر شدن انگیزه دارند
 • به هر نوع احساسی معتقد است

قضاوتگر(J)-ملاحظه‌گر(P)

قضاوتگر

ملاحظه گر

 • از تصمیمات خود خوشحالند
 • رسیدن به اهداف کاری برایشان مهم است
 • محصول گرا است (نتیجه مهم است)
 • براساس اطلاعات جدید هدف را تغییر می دهد.
 • سازگار با موقعیت جدید است
 • فرایندگرا است (خود کار مهم است)
 

 

انواع تیپ های شخصیتی

انواع تیپ های شخصیتی در MBTI

در این آزمون تیپ ‌های شخصیتی به چهار دسته‌ کلی تقسیم می‌شوند و هر کدام خود شامل چند تیپ شخصیتی می‌شوند که درباره‌ آنها صحبت می‌کنیم:

1-گروه تحلیلگران: معمار (INTJمنطق‌دان (INTP)، فرمانده (ENTJ)، مجادله‌گر (ENTP)

معمار (INTJ)

 اینگونه از انواع تیپ های شخصیتی برای هرکاری برنامه ریزی و استراتژی هایی را تدوین می کنند. این افراد بلند پرواز و خیالاتی هستند، اما جریانات دنیای واقعی را هم می بینند.  بسیارکنجکاوند و از یادگیری و کسب دانش خسته نمی شوند. این افراد به ایده های خود باور دارند که به آن ها کمک می کند به اهداف خود برسند.

بسیار باهوشند و بدون خستگی در مورد موضوع مورد علاقه‌ خود ساعت ها حرف می زنند. با اینحال بیشتر اوقات در روابط اجتماعی مشکل دارند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی چون معیارهای سطح بالایی دارند، از دیگران هم انتظارهای بیجا دارند و بسیار صریح از دیگران انتقاد می کنند، بدون اینکه فکر کنند، دیگران ناراحت می شوند. نقطه ضعف دیگر این است که از تجربیات دیگران استفاده نمی کنند و بسیار متکی به خود هستند.

افراد معروف (INTJ). آیزاک نیوتن، کارل مارکس، مارک زاکربرگ، ایلان ماسک، اسکات آدامز

 

منطق‌دان (INTP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی از خرد و عقل بیشمار برخوردارند. بزرگترین فیلسوفان تاریخ، این تیپ شخصیتی را دارند. رویدادها را براساس الگوهایی توصیف می کنند. همچنین براحتی دروغ را می فهمند. بسیار خلاق و انعطاف پذیرند و از توانایی حل مساله به خصوص مسائل پیچیده برخوردارند. 

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی ایرادات یک موضوع را براحتی تشخیص می دهند اما نمی توانند نظرات خود را به درستی بیان کنند..

افراد معروف (INTP). آبراهام لینکولن، آلبرت انیشتین، ماری کوری

 

فرمانده (ENTJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به دنبال رهبری دیگران هستند و می خواهند جلوتر از دیگران باشند. برای موفقیت تیم تحت فرماندهی خود تلاش می کنند و قاطع و کاریزماتیک هستند، بگونه ای که دیگران تلاش می کنند تا عضو تیم او باشند. بیشتر کارآفرینان از این تیپ شخصیتی هستند.

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی فعال و پر انرژی بوده و همیشه به دنبال پذیرش مسئولیت و دستیابی به اهداف بلند مدت هستند. به بحثهای روشنفکرانه علاقه دارند و از مبارزه استقبال می کنند.

نقطه ضعف. به دلیل منطقی بودن، افرادی سختگیر، صریح، عجول و مشاجره کننده هستند و احساسات دیگران برایشان مهم نیست.

افراد معروف (ENTJ). ناپلئون بناپارت، بیل گیتس، جک ولش، جرج کلونی

 

مجادله‌گر (ENTP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی همیشه به دنبال چالشند تا خود را درگیر آن کنند و تا زمانی که حل نشود، متوقف نمی شوند. برای اثبات اشتباهات و اعمال نادرست به دیگران تلاش می کنند. این افراد گزینه خوبی برای شغل وکالت هستند.

نقطه ضعف. این افراد با سرعت زیادی حرف می زنند و فرصت صحبت را از دیگران می گیرند. همچنین بسیار منصف و در بیان نظرات صریح و صادقند. علاوه براین، احساسات دیگران برایشان اهمیت ندارد.

افراد معروف (ENTP). سقراط، لئوناردو دا وینچی، ولتر، برتراند راسل، متیو پری

انواع تیپ های شخصیتی

2- دیپلمات‌ها: حامی(INFJ)، میانجی(INFP)، قهرمان (ENFJ)، پیکارگر(ENFP)

حامی(INFJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی بسیار آرمان‌گرا، محکم و رویاپرداز هستند و برای واقعیت بخشیدن به رویاهایشان تلاش می کنند. همچنین در رشد و پیشرفت به سمت هدف احساس خستگی نمی کنند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی بیش از حد به قوانین اهمیت می دهند. همچنین چون کمالگرا هستند، از انتقاد ناراحت می شوند. علاوه براین، نمی توانند اختلافات مربوط به روابطشان را حل کنند.

افراد معروف (INFJ). افلاطون، ماهاتما گاندی، سیمون دوبووار، آرتور شوپنهاور

 

میانجی(INFP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی از اصول خاصی پیروی می کنند و متکی به تصمیمات خود هستند و کمتر از نظرات دیگران استفاده می کنند. هیچگاه نامید نمی شوند و همیشه حتی در مواجهه با سختترین مسائل راهی پیدا می کنند. همچنین این افراد توانایی زیادی در ایجاد روابط عمیق و همدلی با دیگران دارند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به دنبال راضی کردن دیگرانند، به همین دلیل از دیگران انتقاد نمی کنند.

افراد معروف (INFP). آلبر کامو، جرج اورول، جان کری، ادگار آلن پو

 

قهرمان (ENFJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی رهبری الهام بخش هستند و تلاش می کنند دانش خود را به دیگران انتقال دهند. تا به موفقیت نرسند، از تلاش دست برنمی دارند.

نقطه ضعف. این افراد به شدت کمالگرا و احساسی هستند. همچنین ایده آل هایی برای روابط خود در نظر می گیرند. واقعیت ها را نمی بینند، بنابراین منطقی نیستند و نمی توانند به درستی مسائل را حل کنند.

افراد معروف(ENFJ). مارتین لوترکینگ، نلسون ماندلا، جاستین ترودو، تونی بلر

پیکارگر(ENFP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به آزادی اهمیت می دهند و درگیر محدودیت های سخت، آشفته و بی معنی نمی شوند. به راحتی نظرات خود را بیان می کنند. با ورود به جمع، با خود هیجان و شادی می آورند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به جزئیات توجهی ندارند، بنابراین همه اطلاعات لازم برای حل مسائل را جمع آوری نمی کنند.

افراد معروف(ENFP). مارک توین، سلمان رشدی، والت دیزنی، هانس زیمر

انواع تیپ های شخصیتی

3- نگهبانان: تدارکاتچی(ISTJ)، مدافع(ISFJ)، مجری(ESTJ)، سفیر(ESFJ)

تدارکاتچی(ISTJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی بسیار قابل اعتماد، خستگی ناپذیر و وظیفه‌گرا هستند. برای انجام وظایف خود تلاش زیادی می کنند. اهل تخیل کردن نیستند و قبل از فکر کردن، به سرعت عمل می کنند.

نقطه ضعف. به شدت منطقی هستند و می خواهند دیگران مطابق نظر آن ها رفتار کنند و گاهی نظرشان را به دیگران تحمیل می کنند.

افراد معروف(ISTJ). جرج واشینگتن، وارن بافت، جف بیزوس، زیگموند فروید

 

مدافع(ISFJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی مدافعان بسیار خوبی هستند و درعین حال مهربان و خونگرمند. در دفاع از خانواده خود پرخاشگر می شوند.

نقطه ضعف. در لحظه زندگی می کنند، بنابراین مسائل را کامل نمی بینند و پیش بینی های درستی ندارند. همچنین ترجیح می دهند تا کارها را خودشان انجام دهند تا از نتیجه مطمئن شوند. علاوه براین چون قاطعیت ندارند، بنابراین ممکن است دیگران از آن ها بهره برداری کنند.

افراد معروف(ISFJ). دیوید پترائوس، جرج مارشال، مادر ترزا، رند پال

 

مجری(ESTJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی در هماهنگ کردن کارها و افراد مهارت ویژه ای دارند و تلاش می کنند تا افراد را دور هم جمع کنند. در برگزاری برنامه های خانوادگی و حتی همایش ها و کنفرانس این افراد بسیار خوب عمل می کنند.

نقطه ضعف. در نتیجه گیری  عجولند و قبل از جمع آوری اطلاعات کافی، تصمیم می گیرند.

افراد معروف(ESTJ). هنری فورد، مارگارت تاچر، سونیا سوتومایور

سفیر(ESFJ)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی برای کمک کردن به دیگران آفریده شده اند، خوش اخلاق و اجتماعیند و در ارتباط بودن با دیگران برایشان اهمیت زیادی دارد. همچنین به شدت مراعات دیگران را می کنند تا تصویر خوبی از خود برای دیگران بسازند.

نقطه ضعف. چون به فکر راضی کردن دیگرانند، خود را نادیده می گیرند. از آنجا که ارزیابی های شخصی از مسائل دارند، در برابر انتقاد مقاومت می کنند؛ بنابراین بهتر است تا عینی تر به قضایا نگاه کنند.

افراد معروف(ESFJ). هری ترومن، جرالد فورد، کالین پاول، سام والتون

انواع تیپ های شخصیتی

4-کاوشگران: چیره دست(ISTP)، ماجراجو(ISFP)، سرگرم کننده(ESFP)، کارآفرین(ESTP)

چیره دست(ISTP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به ابزارها و کارهای دستی علاقمندند. در مورد هر چیزی کنجکاوی می کنند، همیشه به دنبال کشف حقیقت هستند، برای رسیدن به حقیقت ممکن است بارها شکست بخورند، اما خسته نمی شوند و بار دیگر تلاش می کنند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی میل به آزاد بودن دارند، بنابراین تا آنجا که لازم است مسائل را در نظر نمی گیرند. همچنین ممکن است کار را به صورت کامل انجام ندهند و از گوشه های کار بزنند.

افراد معروف (ISTP). اروین رومل، استیو جابز، ران پال، ملانیا ترامپ

 

ماجراجو(ISFP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی بسیار خلاق هستند و درک بصری و هنری بالای دارند و از تفکر انتزاعی برخوردارند. همچنین علاقه ای به چارچوب های مرسوم ندارند. این افراد برای آزادی ارزش زیادی قائل هستند و قائل به چهارچوب های ذهنی هستند. چالش این افراد انجام برنامه‌ریزی های دقیق است.

نقطه ضعف. در برنامه ریزی های مالی بلندمدت عملکرد خوبی ندارند. همچنین در برابر مشاجره و جروبحث به شدت آسیب پذیرند.

افراد معروف(ISFP). بریتنی اسپیرز، کرت کوبین، میک جگر

 

کارآفرین(ESTP)

این نوع از انواع تیپ های شخصیتی با جسارت زیادی ماجراجویی می کنند. دوست دارند در مرکز توجه باشند و برای این منظور از طنازی و شوخ طبعی بهره می گیرند. همچنین به دنبال تاثیر بر دیگران و محیط اطراف هستند و فرقی نمی کند در چه موقعیتی باشند. علاقه زیادی به صحبت کردن در مورد مسائل عینی و عملی دارند تا  مسائل ذهنی یا انتزاعی. همچنین در هر شرایطی آرامش دارند و چیزی نمی تواند آرامش آن ها را برهم بریزد.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی توجهی به احساسات دیگران ندارند. بیش از حد رک هستند و به جای سرگرم کردن دیگران، آن ها را دلخور می کنند. همچنین می خواهند با سرعت زیادی مسائل را حل کنند، بنابراین شتابزده عمل می کنند.

افراد معروف(ESTP). اسکندر، وینستون چرچیل، تئودور روزولت، دونالد ترامپ

 

سرگرم کننده(ESFP)

وقت گذراندن با این نوع از انواع تیپ های شخصیتی شما را خسته نمی کند و حوصله شما را سر نمی برند. افرادی پرانرژی و با شوق هستند و خستگی ناپذیرند. بیشتر مواقع هیجان‌زده اند. این افراد همان هایی هستند که در تنهایی با صدای بلند آواز سر می دهند و می ‌رقصند. علاوه براین، از مرکز توجه بودن لذت زیادی می برند.

نقطه ضعف. این نوع از انواع تیپ های شخصیتی به نتایج تصمیمات خود توجه ندارند. همچنین فقط ویژگی های مثبت دوستانشان را می بینند.

افراد معروف (ESFP). بیل کلینتون، میکل‌آنژ، لری الیسون، پائولو کوئلیو

انواع تیپ های شخصیتی

در سایت مهرگان ورک اطلاعات زیادی در مورد انواع تیپ های شخصیتی برای مطالعه شما عزیزان قرار داده شده است. درصورت داشتن سوال و ابهام می توانید با کارشناسان مهرگان ورک تماس برقرار کنید و پاسخ مناسبی دریافت نمایید.

نظرات :
نظر خود را بیان کنید :
مطالب مرتبط :
82ac45cf-cd3d-4220-8ed3-d66f24b4fbe4.jpg
هزینه مهاجرت تحصیلی به انگلیس

تحصیل در انگلستان یک فرصت استثنایی برای دانشجویان است که بتوانند پیشرفت چشمگیری داشته باشند و بتوانند در سطح بین المللی فعالیت کنند. انگلیس یکی از کشورهای مهم و معتبر است که همواره مورد توجه دانشجویان برتر و ممتاز بوده است.

امین فرهادی 28 مهر 1400
4f375299-721d-4a29-a508-bba5e0bced7e.JPG
بهترین رشته های تجربی برای مهاجرت تحصیلی

با افزایش تعداد داوطلبان رشته تجربی به مراتب قبولی در این رشته سختتر شده است، پس برخی افراد با انتخاب بهترین رشته های تجربی برای مهاجرت تحصیلی به فکر مهاجرت می افتند.

امین فرهادی 23 شهریور 1400