برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی مساله ای بسیار مهم است؛ زیرا افراد باید در مورد چگونگی استفاده درست از زمان و فرصتهای پیش آمده در زندگی خود تصمیم گیری کنند و برای این کار نیاز به یک برناوه ریزی دقیق و کارامد دارند.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی
آموزشی , تحصیلی ,

نحوه برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی مساله ای بسیار مهم است؛ زیرا افراد باید در مورد چگونگی استفاده درست از زمان و فرصتهای پیش آمده در زندگی خود تصمیم گیری کنند و برای این کار نیاز به یک برناوه ریزی دقیق و کارامد دارند.

با توجه به ورود به سال تحصیلی جدید نیاز است تا زمانی را برای بررسی اصول برنامه ریزی صحیح اختصاص دهیم و ببینیم برای رسیدن به موفقیت در تحصیل باید چه مواردی را در نظر گرفته و چه کارهایی انجام دهیم. در ادامه به معرفی و ارائه توضیحاتی درباره اصول برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی می پردازیم.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

اهداف را تعیین و برای خود واضح  و مشخص کنید

برای اینکه برنامه ریزی درستی داشته باشید، باید از همان ابتدا اهدافی روشن برای خود تعیین کنید تا بدانید برای رسیدن به چه چیزی زمان خود را برنامه ریزی می کنید و نیاز است تا چه کارهایی انجام دهید. در این راستا باید اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را مشخص کنید.

یک برنامه زمانی برای رسیدن به اهداف خود تهیه کنید

در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی داشتن برنامه هفتگی و یا ماهانه برای مطالعه دروس بسیار مهم است. باید تعیین کنید که به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه چقدر از زمان خود را به مطالعه بپردازید. سپس مشخص کنید که برای هریک از دروس چه میزان زمان اختصاص دهید. اینکه چه دروسی را بیشتر و چه دروسی را کمتر مطالعه کنید.

تلاش کنید تا دروس را به صورت موازی مطالعه کنید

اگر بخواهید درس به درس مطالعه کنید مطمئنا خسته می شوید و انگیزه ای برای ادامه دادن نخواهید داشت. مثلا اگر برنامه ریزی کنید که در طی یک هفته تنها یک درس بخوانید و در هفته بعد یک درس دیگر، این کار ذهن شما را خسته کرده و از بازدهی شما می کاهد.

اما اگر در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی بگونه ای مطالعات خود را به صورت موازی با هم در نظر بگیرید، هیچگاه خسته نمی شوید و همزمان می توانید دروس را با هم پیش ببرید. مثلا برنامه ریزی کنید تا در یک بازه زمانی معین دو یا سه درس را با هم مطالعه کنید و با این کار مانع از خسته شدن ذهنتان می شوید. با ایجاد تنوع در دروس هم انگیزه تان بالا می رود و هم احساس پیشرفت بیشتری می کنید.

باید میان دروس مختلف نوعی تناسب را در نظر بگیرید

در نظر گرفتن تناسب و تنوع در برنامه ریزی دروس بسیار اهمیت دارد. دروسی که مطالعه آنها نسبتا سنگین است بهتر است با هم در یک برنامه روزانه قرار نگیرند، مثلا  فیزیک، شیمی و  ریاضی را نباید با هم مطالعه کرد زیرا بازدهی پایینی خواهد داشت و شما را خسته می کند. بنابراین باید برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی را بصورت فشرده و یکنواخت انجام ندهیم.

بنابراین بهتر است این دروس را همراه با دروسی مانند ادبیات همراه کرد. زیرا فیزیک، شیمی و ریاضی دورسی هستند که فرمولها و محاسبات زیادی دارند و ممکن است مطالعه همزمان آنها نوعی تداخل و آشفتگی ذهنی بوجود بیاورد. پس دروس مختلف را با هم ترکیب کنید؛ مثلا ریاضی و ادبیات، شیمی و دین و زندگی، فیزیک و زیست. این امر یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی حتما مورد توجه قرار بگیرد.

در برنامه ریزی برای مطالعه دروس حتما استراحت را در نظر بگیرید

در برنامه ریزی هایی که به صورت تمام وقت برای مطالعات خود انجام می دهید، مانند کنکور، حتما استراحت را جای دهید. مثلا بعد از هر 45 دقیقه استراحت، 15 دقیقه استراحت کنید و یا یا زمان های استراحت طولانی تری در هفته و یا ماه مشخص کنید و به تفریح، خرید و یا مهانی و تماشای فیلم بگذرانید. این موضوعی است که توجه به آن بسیار کمک کننده است و می تواند از همان ابتدای فرایند برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی موفقیت آن را تضمین کند.

مثلا در طی روزهای هفته با هر 45 دقیقه مطالعه یک ربع استراحت کرده و یا بعد از هر 4 تا 5 ساعت مطالعه، یک ساعت و همچنین در آخر هفته مانند روز جمعه را کاملا استراحت کنید تا از هفته جدید را با انرژی بیشتری آغاز کنید.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

برنامه ریزی کردن برای کل بازه سال تحصیلی

نحوه برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی با برنامه ریزی هایی که برای اهداف مشخص تر مانند کنکور انجام می شود تا حدی متفاوت است.  زمانی که برای سال تحصیلی خود برنامه ریزی می کنید، برنامه ای که مدرسه برای شما تنظیم کرده کمک می کند تا برنامه هماهنگ شده تری داشته باشید و این برنامه تا حد زیادی تابع برنامه مدرسه خواهد بود. برنامه هفتگی مدرسه به شما کمک می کند تا بدانید در چه روزی چه درسی را مطالعه کنید و این امر خود به برنامه شما نظم داده و آن را هدفمندتر می کند.

تکنیک های برنامه ریزی برای مطالعه

برنامه ریزی نوشته شده:  در بحث درباره برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی باید گفت، نوشتن برنامه در موفقیت آن بسیار موثر است. اما براساس تحقیقات متاسفانه تعداد کمی از افراد برنامه های خود را روی کاغذ می نویسند و آنها را ثبت می کنند تا براساس آنها کار خود را پیش ببرند. البته هستند افرادی هم که از سالنامه ها استفاده می کنند تا برنامه های روزانه خود را در آن ها ثبت کرده و از این راه  به زندگی و کارهای روزمره خود نظم دهند. این کار همچنین کمک می کند تا از میزان پیشرفت خود در رسیدن به اهدافشان مطلع باشند.

مشخص کردن هدف: ابتدایی ترین کار در برنامه ریزی مشخص کردن هدف است. اهداف را باید در دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت روشن کنیم؛ در واقع هدفهای کلی و جزئی. مثلا هدف کلی شامل داشتن زندگی بهتر، افزتیش سطح اطلاعات و اهداف جزئی شامل داشتن یک رژیم غذایی مناسب و ورزش روزانه به مدت نیم ساعت می شود.

برای موفقیت در برنامه ریزی و دستیابی به اهداف، ضروری است اهداف کلی و جزئی را تعیین کنیم و برای هر کدام جداگانه برنامه بچینیم و این موضوعی است که بسیار باید در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی به آن پرداخته شود.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

بیان دقیق هدف: باید دلیل و همچنین چگونگی دستیابی به اهداف را برای خودمان بطور مشخص بیان کنیم. اینکه چرا این هدف را برگزیده ایم و نحوه اجرای آن را باید بررسی کنیم. این موضوع در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی بسیار مهم بوده و درواقع تبیین هدف از خود تعیین آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وقتی فلسفه کاری را بدانیم مطمئنا چگونگی انجام آن را راحتتر پیدا می کنیم و اجرای آن نیز آسانتر خواهد بود. مثلا اگر می خواهیم سطح آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببریم، باید دلیل آن را بدانیم و برای خود توضیح دهیم تا احتمال موفقیت در دستیابی به آن را برای خود افزایش دهیم.

شناسایی نیازمندی ها و خواسته ها: برای موفقیت در اجرای یک برنامه ریزی، مانند برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی، باید بدانیم در مسیر رسیدن به آن به چه چیزهایی نیاز داریم و چه فرصتها و امکاناتی پیش رویمان است. اگر موارد ضروری در دستیابی به اهداف را نداشته باشیم، پیاده کردن برنامه بسیار مشکل و حتی گاهی غیر ممکن می شود.

مشخص کردن  زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف: برای رسیدن به هدف و انجام دادن کارها باید تعیین کنیم چه میزان زمان در اختیار داریم و براساس زمانی که داریم، برنامه ریزی کنیم و هرکار را در زمان تعیین شده برای آن انجام داده و به پایان برسانیم. برخی افراد هدف را درست تعیین می کنند و روشها و تکنیک های رسیدن به آن را نیز می دانند اما به این دلیل که در براورد کردن زمان مشکل دارند، در دستیابی به هدفشان موفق نمی شوند. مشخص کردن اینکه چه زمانهایی در برای مطالعه دروس در اختیار داریم، در موفقیت برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی اثرگذاری زیادی دارد.

تعیین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت: برای موفقیت در برنامه ریزی باید دو نوع برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مشخص کنید. با داشتن این دو برنامه، هم از نظر روانی و هم انگیزشی در شرایط خوبی قرار می گیرید. مثلا کاهش وزن 10 کیلویی برای یک سال هدفی بلندمدت و اگر برنامه ریزی کنیم که در هر ماه حدود 1 کیلو از وزن خود را کاهش دهیم، هدفی کوتاه مدت است.

با انجام این کار در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی هم نتایج تلاش خود را در کوتاه مدت می بینیم و هم انگیزه رسیدن به هدف بلندمدت در وجودمان بیشتر خواهد شد و هم احتمال رسیدن به هدف افزایش پیدا می کند.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

طبقه بندی اهداف با توجه به اولویت ها: با توجه به ضرورت و اهمیتی که اهداف دارند باید اولویت داده شوند. با این کار ابتدا اهداف مهمتر برآورده می شوند و اگر در پایان زمانی که داریم به برخی از اهداف کم اهمیت تر نرسیم جای نگرانی نخواهد بود و متوجه زیانی نمی شویم.

در نظر گرفتن میزان تناسب میان توانمندی  و اهداف: زمانی که به برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی می پردازیم، باید ببنیم آیا کارهایی که برای اجرا در نظر گرفته ایم در حد توان ما هستند یا خیر. در صورتی که بیش از توانمان کار کنیم زود خسته شده و نسبت به ادامه برنامه مردد و در نهایت منصرف می شویم.

افزایش روحیه انعطاف پذیری: یکی از نکات مهم در برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی این است که بتوانیم منعطف عمل کنیم. البته باید تلاش کرد تا تمامی کارهای برنامه ریزی شده را در زمان تعیین شده انجام داد، اما در برخی مواقع ممکن است رویدادهای پیش بینی نشده ای اتفاق بیفتد و شما را تا حدی از برنامه دور کند، در این شرایط باید بتوانید از خود انعطاف نشان داده و برنامه خود را مدیریت و کنترل کرده و متناسب با شرایط آن را تا حدی تغییر دهید و از این موضوع ناراحت و نامید نشوید.

برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی

بازخورد گرفتن از برنامه ریزی انجام شده: با پیش رفتن برنامه، در بازه های زمانی مختلف باید به ارزیابی کارهایی که انجام داده ایم بپردازیم و ببینیم چقدر به هدف نزدیک شده ایم. وقتی میزان پیشرفت خود را بررسی می کنیم و به خود بازخورد می دهیم، می توانیم نقاط ضعف برنامه را شناسایی کنیم و در جهت رفع آنها تلاش کنیم.

 

تیم مهرگان ورک با شناسایی نیاز شما عزیزان به آگاهی درباره موضوعات مختلف، در تلاش است تا اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار دهد. همچنین اگر سوالی دارید، در سوال کردن از کارشناسان این مجموعه به هیچ وجه شک نکنید.

نظرات :
نظر خود را بیان کنید :
مطالب مرتبط :
73b1a1b4-2456-436b-a768-813d2add60e2.jpg
زنان موفق ایران

زنان موفق ایران، الگوهای خوبی برای زنان در هر نسلی و بخوص نسل جوان و نوجوان می‌ توانند باشند.

امین فرهادی 31 مرداد 1400
200b876d-d519-4419-8755-fbeb330516c2.jpg
شغل ده نفر ثروتمند دنیا

شغل ده نفر ثروتمند دنیا همیشه برای افراد، موضوعی جالب بوده و افراد در سراسر دنیا کنجکاوند بدانند این اشخاص چه کسانی هستند و زندگی، کار و نحوه پول درآوردن آن ها چگونه است. 81 نفر در دنیا سرمایه ای بالغ بر 20 میلیارد دلار دارند و برای بودن در جمع 100 نفر ثروتمند جهان باید حداقل ۱۸.۳ میلیارد دلار سرمایه داشت. در ادامه به معرفی شغل ده نفر ثروتمند دنیا پرداخته ایم.

امین فرهادی 29 خرداد 1400