بلاگ

مفیدترین مطالب در حوزه تحصیلی، دانشگاه و مشاغل توسط تیم تخصصی مهرگان ورک نگارش می شود

هوش هیجانی و هوش شناختی
هوش هیجانی و هوش شناختی

هوش هیجانی و هوش شناختی هنگام ارزیابی افراد و ایجاد انگیزه در تیم های کاری، نباید نادیده گرفته شوند. تشخیص تمایز میان این دو و نقشی که در محیطهای کاری و سبک زندگی افراد دارند، کمک بزرگی در مدیریت افراد و تیم ها، تصمیم گیری، شبکه های ارتباطی و پیشبرد اهداف دارد ...

امین فرهادی 30 خرداد 1400