بلاگ

مفیدترین مطالب در حوزه تحصیلی، دانشگاه و مشاغل توسط تیم تخصصی مهرگان ورک نگارش می شود

معافیت تحصیلی
معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی برای آن دسته از دانش آموزان و دانشجویانی درنظر گرفته شده است که در سن اعزام به خدمت سربازی قرار دارند، اما به دلیل آن که می خواهند به تحصیل خود ادامه دهند، مایل به اعزام نیستند. در واقع افرادی که مشمول انجام خدمت سربازی هستند، باید وضعیت آن را م ...

امین فرهادی 30 خرداد 1400