بلاگ

مفیدترین مطالب در حوزه تحصیلی، دانشگاه و مشاغل توسط تیم تخصصی مهرگان ورک نگارش می شود

امریه سربازی
امریه سربازی

امریه سربازی یکی از روش های انجام خدمت سربازی است. سازمان های دولتی درصورت نیاز به نیروی کار، می توانند بخشی از آن را با جذب سربازان امریه تامین کنند. سربازان امریه مانند کارمندان در محل کار حضور یافته و تنها طی ساعات اداری مشغول به کار و فعالیت می شوند و نیاز ...

امین فرهادی 30 خرداد 1400