لیست دانشگاه های دولتی

دانشگاه دولتی که ما آن را به نام های دیگر ملی یا سراسری نیز می‌شناسیم، به دانشگاهی اطلاق می‌شود که تمام مراحل ایجاد و تاسیس و تمام هزینه ‌های جاری آن برعهده دولت است

ردیف نام تلفن آدرس وب سایت استان
1 آموزشكده فني شماره 1 اروميه - شهيد قاضي طباطبايي آدرس :آذربايجان غربي - اروميه - كيلومتر 5/1 جاده سرو (بلواردانشگاه) - آموزشكدهني شماره 1 اروميه (شه آذربايجان شرقی
2 آموزشكده فني قوچان -شهيد رجايي 05812212810-05812212811 :كوي فرهنگيان 3انتهاي بلوار سجاد آموزشكده فني قوچان صندوق پستي 467-94717 وب سايتhttp://www.qutc.ir خراسان رضوی
3 آموزشکده فني كشاورزي مراغه 04214406975 مراغه شهرك وليعصر خ پروين اعتصامي جنب تالار لاله ص. پ 549 http://www.maragtc.ac.ir/ آذربايجان شرقی
4 آیت الله بروجردی – بروجرد 2614144 بروجرد– کیلومتر3 بروجرد- خرم آباد www.abru.ac.ir لرستان
5 اراک 2777400-0861 اراک – خیابان شهیدبهشتی خیابان علوم کدپستی 897 www.araku.ac.ir مركزي
6 ارومیه 4-2752740- 0441 ارومیه- خیابان دکتربهشتی ستادمرکزی دانشگاه- صندوق پستی 165-57153 www.urmia.ac.ir آذربايجان غربی
7 اصفهان 7932640- 0311 اصفهان –دروازه شیراز- خیابان دانشگاه – کدپستی73441-8174 www.ui.ac.ir اصفهان
8 الزهرا(س) 8- 88044051- 021 تهران-میدان ونک-انتهای خِابان ونک www.alzahra.ac.ir تهران
9 امام صادق (ع) 4- 88094001- 021 تهران- بزرگراه شهیدچمران- پل مدیریت www.isu.ac.ir تهران
10 اموزشكده فني شماره 1 اروميه - شهيد قاضي طباطبايي تلفن :04412767219 - 04412771592 - 04412779849 - 04 ادرس :آذربايجان غربي - اروميه - كيلومتر 5/1 جاده سرو (بلواردانشگاه) - آموزشكدهفني شماره 1 اروميه (شه آذربايجان غربی
11 ایلام 7-2234850- 0841 ایلام – خیابان پژوهش- صندوق پستی 516-69315 www.ilam.ac.ir ايلام
12 بجنورد 2284610- 0584 بجنورد- روبروی بیمارستان امام علی (ع) www.ub.ac.ir خراسان شمالی
13 بناب 7243803 و7224829 بناب – انتهای بزرگراه ولایت – جنب پلیس راه www.bonabu.ac.ir آذربايجان شرقی
14 بوعلی سینا 8273045- 0811 همدان – خیابان شهید فهمیده –روبروی پارک مردم کدپستی 4161-65174 www.basu.ac.ir همدان
15 بیرجند 2- 250230-0561 بیرجند- کیلومتر5برواردانشگاه پردیس شوکت آباد صندوق پستی615/97175 www.birjand.ac.ir خراسان جنوبی
16 بین المللی امام خمینی (ره) 3780021- 0281 قزوین – بلواردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- کدپستی 16818-34149 www.ikiu.ac.ir قزوين
17 پردیس ارس دانشگاه تهران 81634213- 021 منطقه آزاد ارس جلفا http://aras.ut.ac.ir آذربايجان شرقی
18 پردیس البرزدانشگاه تهران 2224022- 0261 کرج – گلشهر- بلوارهوشیار www.ut.ac.ir تهران
19 پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران 4430055- 0764 ،4430056- 0764 جزیره کیش- بلوارمیرمهنا-ابتدای خیابان نیایش – مجتمع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران http://kish.ut.ac.ir هرمزگان
20 پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران 4430055- 0764 ،4430056- 0764 جزیره کیش- بلوارمیرمهنا-ابتدای خیابان نیایش – مجتمع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران http://kish.ut.ac.ir هرمزگان
21 پردیس بین المللی دانشگاه سمنان سمنان – مناطق آزادتجاری www.semnan.ac.ir سمنان
22 پردیس قم دانشگاه تهران 61660- 0251 قم- بلواردانشگاه (جاده قدیم تهران) http://qc.ut.ac.ir قم
23 تبریز 3341300- 0411 تبریز- بلوار29بهمن– دانشگاه تبریز www.tabrizu.ac.ir آذربايجان شرقی
24 تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان 4151- 0241 زنجان- ابتدای جاده گاوازنگ-صندوق پستی 1159- 45195 www.iasbs.ac.ir زنجان
25 تربیت دبیر شهید رجایی 22970060- 021 تهران- لویزان- خیابان شهیدشعبانلو- کدپستی 15811- 16788 www.srttu.edu تهران
26 تربیت مدرس 82880- 021 تهران-تقاطع بزرگراه جلال آل احمدو شهیدچمران صندوق پستی111-14115 www.modares.ac.ir تهران
27 تربیت معلم تهران (خوارزمی تهران) 4-88329220 -021 تهران – خیابان شهیدمفتح شماره 49-کدپستی 15614 www.khu.ac.ir تهران
28 تفرش 6227385 و6227659 تفرش– ابتدای جاده تهران- کدپستی 79611 -39518 www.tafreshu.ac.ir مركزي
29 تهران تهران- میدان انقلاب تهران
30 جهرم 3344445- 0791 جهرم- بلوارسپاه- کدپستی 66171- 74137 www.jahrom.ac.ir فارس
31 جیرفت 4-3260061 جیرفت- کیلومتر8جاده بندرعباس- صندوق پستی 364 www.ujiroft.ac.ir كرمان
32 حکیم سبزواری 4410581- 0571 سبزوار- توحیدشهر www.hsu.ac.ir خراسان رضوی
33 خلیج فارس 4222222- 0771 بوشهر- خیابان شهیدماهینی کدپستی 7516913798 www.pgu.ac.ir بوشهر
34 دامغان 6- 5233051 دامغان- میدان دانشگاه www.du.ac.ir سمنان
35 دخترانه حضرت معصومه(س) 6641116-0251 قم – بلوارشهیدخداکرم – روبروی حوزه نظام وظیفه- کوجه شماره 4 (فنی وحرفه ای )- صندوق پستی 1179 www.hmu.ac.ir قم
36 دریانوردی وعلوم دریایی چابهار 2223324- 0545 چابهار- دانشگاه دریانوردی وعلوم دریاِیی- کدپستی 56499- 99717 www.cmu.ac.ir سيستان و بلوچستان
37 رازی 6- 4277603- 0831 کرمانشاه – طاق بستان – سازمان مرکزی دانشگاه www.razi.ac.ir كرمانشاه
38 زابل 18- 2232112- 0542 زابل – میدان جهاد- خیابان شهید مفتح- صندوق پستی538 – 8615 www.uoz.ac.ir سيستان و بلوچستان
39 زنجان 5151- 0241 زنجان – بلواردانشگاه (کیلومتر6جاده تبریز)- صندوق پستی313 www.znu.ac.ir زنجان
40 سلمان فارسی 2-2226052-0721 کازرون – چهارراه ارشاد-ابتدای خیابان طالقانی www.kazerounsfu.ac.ir فارس
41 سمنان 3354128- 0231 سمنان- میدان سعدی-بلوارمولوی- نبش خیابان سوم- سازمان مرکزی دانشگاه- کدپستی 45399-35196 3354128- 0231 سمنان
42 سیدجمال الدین اسدآبادی 2- 3237450-0812 استان همدان – اسدآباد- میدان سیدجمال الدین اسدآبادی- ابتدای خیابان امام خمینی (ره) www.sjau.ac.ir همدان
43 سیستان وبلوچستان 9- 2446251-0541 زاهدان – خیابان دانشگاه www.usb.ac.ir سيستان و بلوچستان
44 شاهد* 51210- 021 ابتدای ازادراه تهران قم- روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره) www.shahed.ac.ir تهران
45 شاهرود 9- 3392204- 0273 شاهرود- بلواردانشگاه – صندوق پستی 316 www.shahroodut.ac.ir سمنان
46 شهرری 55277800-4 میدان جهاد،اتوبان تهران-قم،نرسیده به پل هوایی مرقدمطهرحضرت امام(ره)،مدانشگاهی یادگارامام(ره)جتمع تهران
47 شهرکرد 9- 4424401- 0381 شهرکرد- کیلومتر2جاده سامان- صندوق پستی115 www.sku.ac.ir چهارمحال و بختياری
48 شهید بهشتی 29901- 021 تهران– بزرگراه شهیدچمران-اوین بلواردانشجو-دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir تهران
49 شهید چمران اهواز 19- 3330010- 0611 اهواز- اتوبان گلستان- دانشگاه شهید چمران – سازمان مرکزی دانشگاه – صندوق پستی135 www.scu.ac.ir خوزستان
50 شهید مدنی آذربایجان 1-4327520- 0412 تبریز- کیلومتر35جاده تبریز- آذرشهرکدپستی 5375171379 www.azaruniv.edu آذربايجان شرقی
51 شهید مطهری تهران 9- 33566166- 021 تهران – میدان بهارستان- کدپستی 4179-11365 www.motahari.ac.ir تهران
52 شهیدباهنرکرمان 3220041- 0341 کرمان- بزرگراه امام خمینی (ره) میدان افضلی پور- صندوق پستی 76169133 www.uk.ac.ir كرمان
53 شیراز 6134242- 0711 شیراز- بلوارجمهوری ساختمان مرکزی- کدپستی84471 -71946 www.shirazu.ac.ir فارس
54 صنعت آب وبرق شهید عباسپور 73931- 021 تهران – فلکه 4تهرانپارس – بلواروفادارشرقی- بلوارشهیدعباسپور www.pwut.ac.ir تهران
55 صنعت نفت آبادان 3339297-0631 آبادان – بریم – فلکه پتروشیمی-کدپستی 61118-63146 www.put.ac.ir خوزستان
56 صنعتی ارومیه 3554180-0441 ارومیه – اول جاده بند- صندوق پستی 93187- 57166 www.uut.ac.ir آذربايجان غربی
57 صنعتی اصفهان 3913110- 0311 اصفهان- دروازه تهران- خیابان امام خمینی (ره)- فلکه دانشگاه-بلواردانشگاه- کدپستی83111-8415 www.iut.ac.ir اصفهان
58 صنعتی اصفهان 3913110- 0311 اصفهان- دروازه تهران- خیابان امام خمینی (ره)- فلکه دانشگاه-بلواردانشگاه- کدپستی83111-84156 www.iut.ac.ir اصفهان
59 صنعتی امیرکبیر 2-664540- 021 تهران – خیابان حافط- روبروی خیابان سمیه www.aut.ac.ir تهران
60 صنعتی بابل 5-3232071-0111 www.nit.ac.ir مازندران
61 صنعتی بیرجند 4-2252001 – 0561 بیرجند- میدان ابن حسام – بلوار علم وصنعت- صندوق پستی 569- 97175 www.birjandut.ac.ir خراسان جنوبی
62 صنعتی جندی شاپور 6268000- 0641 دزفول- مقابل پایگاه چهارم شکاری – صندوق پستی 234-64615 www.jsu.ac.ir خوزستان
63 صنعتی خاتم الانبیاء 2221489- 0671 بهبهان- ابتدای جاده دیلم www.bkatu.ac.ir خوزستان
64 صنعتی خواجه نصِرالدین طوسی 3-88882991 تهران – خیابان میرداماد غربی (سازمان مرکزی)- پ323 صندوق پستی 4416- 15875 www.kntu.ac.ir تهران
65 صنعتی سهند 12-42496611-0411 شهرجدید سهند- پردیس دانشگاه- صندوق پستی 1996- 51335 www.sut.ac.ir آذربايجان شرقی
66 صنعتی سیرجان 8- 4239402-0345 سیرجان- ابتدای جاده بافت www.sirjantech.ac.ir كرمان
67 صنعتی شریف 66161- 021 تهران – خیابان آزادی – نرسیده به میدان آزادی- صندوق پستی8639- 11365 www.sharif.ac.ir تهران
68 صنعتی شیراز 1-7353500- 0711 شیراز- بلوارمدرس- صندوق پستی 313-71555 www.sutech.ac.ir فارس
69 صنعتی قم 4- 6641601- 0251 قم – بلوارشهید خداکرم – جنب هلال احمر- صندوق پستی 1519- 37195 www.qut.ac.ir قم
70 صنعتی مالک اشتر(واحد اصفهان) 5916- 0312 اصفهان – شاهین شهر-انتهای بلوار فردوسی- صندوق پستی 83145/115 www.mut.ac.ir اصفهان
71 صنعتی مالک اشتر(واحد تهران) 6- 22945141- 021 تهران – بزرگراه شهیدبابایی- لویزان- صندوق پستی 1774- 15875 www.mut.ac.ir تهران
72 صنعتی همدان 8380520- 0811 همدان – خیابان شهید فهمیده – 18متری مردم صندوق پستی 579- 65155 www.hut.ac.ir همدان
73 صنعتی هویزه 4231021- 0612 سوسنگرد- کوی فرهنگیان- کدپستی 6441878986 http://shhut.ac.ir خوزستان
74 صنعتی کرمانشاه 2- 7259980- 0831 میدان آزادگان – ابتدای شهرک پردیس www.qut.ac.ir كرمانشاه
75 علامه طباطبایی 19- 44737511- 021 بلواردهکده المپیک- تقاطع بزرگراه شهیدهمت- کدپستی 1489684511 www.atu.ac.ir تهران
76 علم وصنعت ایران 9- 77451500- 021 تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه علم وصنعت ایران- کدپستی 16846 www.iust.ac.ir تهران
77 علوم اقتصادی 88942323- 021 تهران- خیابان حافظ-خیابان رودسر- ساختمان شماره 1 www.ues.ac.ir تهران
78 علوم اقتصادی 88942323- 021 تهران- خیابان حافظ-خیابان رودسر- ساختمان شماره 1 www.ues.ac.ir تهران
79 علوم قضایی وخدمات اداری 66707024- 021 تهران – خیابان انقلاب- خیابان خارک- پلاک 9 کدپستی1133913615 www.ujsas.ac.ir تهران
80 علوم وفنون دریایی خرمشهر 4233321 - 0632 خرمشهر- بلوارعلی ابن ابیطالب-کدپستی 43175- 64199 www.kmsu.ac.ir خوزستان
81 علوم ومعارف قرآن کریم 8- 66729866- 021 تهران – خیابان حافظ- خیابان نوفل لوشاتلو- پلاک 63-طبقه دوم- کدپستی 16814- 11338 www.quran.ac.ir تهران
82 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین 3222370- 0612 اهواز – ملاثانی – کدپستی 73637- 63417 www.ramin.ac.ir خوزستان
83 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری 6-3822574- 0151 ساری – کیلومتر9جاده دریا صندوق پستی 578 www.sanru.ac.ir مازندران
84 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 1-2220320- 0171 2224827- 0171 گرگان- خیابان شهیدبهشتی – صندوق پستی 386 www.gau.ac.ir گلستان
85 فردوسی مشهد 8802000- 0511 مشهد- میدان آزادی- سازمان مرکزی دانشگاه- کدپستی 9177948974 www.um.ac.ir خراسان رضوی
86 فسا 3340519- 0731 فسا- بلوارمعلم- کدپستی 81189- 74617 www.fasau.ac.ir فارس
87 قم 2854499- 0251 8- 2855696- 0251 قم- جاده قدیم اصفهان- دانشگاه قم- کدپستی3716146611 www.qom.ac.ir قم
88 گلستان 2229068- 0171 گرگان –خیابان شهید بهشتی – صندوق پستی 155 www.gu.ac.ir گلستان
89 گیلان 8- 6690274- 0131 رشت – خیابان ملت- جنب پارک قدس – سازمان مرکزی دانشگاه گیلان – صندوق پستی 1841 www.guilan.ac.ir گيلان
90 لرستان 6200106- 0661 خرم آباد- کیلومتر5جاده خرم آباد- تهران- صندوق پستی 465 www.lu.ac.ir لرستان
91 مازندران 5- 5232091- 0112 بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه – کدپستی 47415 www.umz.ac.ir مازندران
92 محقق اردبیلی 90- 5512081- 0451 اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه – صندوق پستی 179 www.uma.ac.ir اردبيل
93 مذاهب اسلامی 66465252- 021 تهران- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان روانمهر www.mazaheb.ac.ir تهران
94 مراغه 2278001- 0421 www.maragheh.ac.ir آذربايجان شرقی
95 مرودشت 3338684-9 کیلومتر3 جاده مرودشت،تخت جمشید فارس
96 مرکز آذربايجان شرقی
97 مرکز آذربايجان شرقی
98 مرکز آموزش عالی عترت تهران 56173111 تهران اسلامشهر شهرک واوان بلوار شهید منتظری خ شهید رجایی جنب درمانگاه امام سجاد http://etrat.cfu.ac.ir تهران
99 ملایر 3339983- 0851 ملایر- کیلومتر4جاده اراک- کدپستی 95863- 65719 www.malayeru.ac.ir همدان
100 نیشابور 6610140- 0551 نیشابور- ابتدای شهرک بهداری – صندوق پستی 899 www.neyshabur.ac.ir خراسان رضوی
101 هرمزگان 50- 766042-0761 بندرعباس – کیلومتر6جاده میناب – صندوق پستی 3995 www.hormozgan.ac.ir هرمزگان
102 هنر- اصفهان 6249840- 0311 اصفهان – خیابان حکیم نظامی – چهارراه خاقانی – صندوق پستی 1744 www.aui.ac.ir اصفهان
103 هنر- تهران 66728000- 021 5- 66733401- 021 تهران – خیابان دکترفاطمی – خیابان پروین اعتصامی- کوچه یکم – شماره 42- صندوق پستی 6434- 14155 www.art.ac.ir تهران
104 هنراسلامی 5297105- 0411 تبریز- خیابان آزادی- مابین زیرگذرحکیم نظامی وطالقانی – کدپستی 5164736931 www.tabriziau.ac.ir آذربايجان شرقی
105 واحد بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران
106 واحد بین الملل دانشگاه سیستان وبلوچستان 4444411- 0545 چابهار- منطقه آزادتجاری وصنعتی – تراس بهشت www.usb.ac.ir سيستان و بلوچستان
107 واحد بین الملل دانشگاه شیراز 6286560- 0711 شیراز- خیابان قصردشت- کوچه شماره 74- واحد بین المللی دانشگاه شیراز www.shirazu.ac.ir/suid فارس
108 واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف 4422299- 0764 کیش- خیابان سنایی – خیابان امیر- پردیس بین المللی دانشگاه شریف کدپستی 76655- 79417 www.kish.ac.ir هرمزگان
109 واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد 8459900- 0511 مشهد- خیابان احمدآباد-خیابان رضا- نبش رضا23- کدپستی 917676495 http://ib.um.ac.ir خراسان رضوی
110 واحد بین الملل دانشگاه گیلان 7- 3201005- 0181 بندرانزلی- کیلومتر5حسن رود- سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی www.guilan.ac.ir گيلان
111 ولایت 3314163- 0547 سیستان وبلوچستان – ایرانشهر- کیلومتر4جاده بمپور www.velayat.ac.ir سيستان و بلوچستان
112 ولی عصر 5227418- 0391 رفسنجان – میدان پژوهش – صندوق پستی 518 www.vru.ac.ir كرمان
113 کاشان 5555333- 0361 کاشان – بلوارقطب راوندی – کدپستی 51167- 87317 www.kashanu.ac.ir اصفهان
114 کردستان 6660067- 0871 سنندج – بلوارپاسداران کدپستی 15175- 66177 www.uok.ac.ir كردستان
115 کوثر- بجنورد 2260008- 0584 بجنورد – خیابان 17شهریور شمالی – کوچه شهید نوریان کدپستی 15458- 94156 www.kub.ac.ir خراسان شمالی
116 یاسوج 2223750-0741 یاسوج – خیابان ارتش www.yu.ac.ir كهگيلويه و بويراحمد
117 یزد 9-8211670-0351 یزد- صفاییه – بلواردانشگاه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه www.yazduni.ac.ir يزد